English | 中文  
海运专线
海运整柜
海运拼箱
国际快递
海运常用附加费O+B+C+D+T+I+P+A的意思
 
海运常用附加费O+B+C+D+T+I+P+A的意思
 

经常有客户问我们,附加费的字母是什么费,现整理一下常用的,供客户参考一下。

海运常用附加费O+B+C+D+T+I+P+A

1、ORC        本地收货费

2、BAF          燃油附加费

3、CAF         货币贬值附加费

4、DOC        文件费

5、THC        码头操作费

6、ISPS       国际船舶及港口设施保安安全附加费

7、PSS       旺季附加费

8、AMS       自动舱单系统录入费

9、PNC      巴拿马运河附加费

10、SUZ    苏伊士运河附加费

 

广州帆达货运代理有限公司 ©版权所有 地址:广州市白云区均禾街平沙村广花一路3号君润商务中心A209-210
网站备案/许可证号:粤ICP备14097570号   技术支持:出格